Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1155) om ändring i förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1155) om ändring i förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk

» Läs förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1155.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: EGTL297/2001 s7
CELEX-nr: 32001D0792
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2006:312
Rubrik: Förordning (2006:312) om ändring i förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk
Omfattning: ändr. 1, 4, 22 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1155
Rubrik: Förordning (2006:1155) om ändring i förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1232
Rubrik: Förordning (2006:1232) om ändring i förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk
Omfattning: ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:687
Rubrik: Förordning (2007:687) om ändring i förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2007‑10‑01
Förarbeten: EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:857
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman