Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1153) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1153) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

» Läs förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1153.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2005‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1106
Rubrik: Förordning (2005:1106) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: EGTL332/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2422 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:972
Rubrik: Förordning (2006:972) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Förarbeten: EGTL308/1968 s14, EGTL358/1998 s100
CELEX-nr: 31968L0414 [ pdf ], 31998L0093 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1048
Rubrik: Förordning (2006:1048) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 6, 9, 12 §§
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1110
Rubrik: Förordning (2006:1110) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: nya 14 a, 14 b §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2006‑10‑15
Ändring, SFS 2006:1153
Rubrik: Förordning (2006:1153) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1153
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman