Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1151) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1151) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

» Läs förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1151.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2002‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2002:525
Rubrik: Förordning (2002:525) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:953
Rubrik: Förordning (2002:953) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:134
Rubrik: Förordning (2003:134) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: nya 28 a, 28 b, 28 c §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2003‑05‑15
Ändring, SFS 2003:263
Rubrik: Förordning (2003:263) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1191
Rubrik: Förordning (2003:1191) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 25, 26 §§, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 2004‑02‑01
Ändring, SFS 2004:401
Rubrik: Förordning (2004:401) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:608
Rubrik: Förordning (2004:608) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: nuvarande 28 a, 28 b, 28 c, 29, 30 §§ betecknas 29, 30, 31, 33, 34 §§, rubr. närmast före 28 a, 29, 30 §§ sätts närmast före 29, 33, 34 §§; ny 32 §, rubr. närmast före 32 §
Ikraft: 2004‑07‑26
Ändring, SFS 2004:677
Rubrik: Förordning (2004:677) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑09‑01
Ändring, SFS 2004:1382
Rubrik: Förordning (2004:1382) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 11, 12, 13, 16, 34 §§
Ikraft: 2005‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1151
Rubrik: Förordning (2006:1151) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 2, 3, 11, 15 §§; nya 32 a, 32 b §§, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:40
Rubrik: Förordning (2007:40) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007‑04‑01
Ändring, SFS 2007:1052
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman