Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1143) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1143) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

» Läs förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1143.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Förordning (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1988‑08‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1989:418
Rubrik: Förordning (1989:418) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:142
Rubrik: Förordning (1990:142) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 6, 10, 12, 15 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1026
Rubrik: Förordning (1992:1026) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 6, 10, 12, 15 §§
Ikraft: 1992‑12‑01
Ändring, SFS 1995:1334
Rubrik: Förordning (1995:1334) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: upph. 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, rubr. närmast före 5, 6, 10, 12, 15 §§; ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1128
Rubrik: Förordning (1997:1128) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:921
Rubrik: Förordning (1998:921) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2001:106
Rubrik: Förordning (2001:106) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:1098
Rubrik: Förordning (2001:1098) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1143
Rubrik: Förordning (2006:1143) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 1 a §; ny 2 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:34
Rubrik: Förordning (2007:34) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2007‑04‑01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:741
Rubrik: Förordning (2007:741) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2007‑11‑06
Ändring, SFS 2007:1064
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman