Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Riksåklagarens föreskrifter (2006:1137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Riksåklagarens föreskrifter (2006:1137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

» Läs riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1137.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott och ändringar i lagen

Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Departement: Riksåklagaren
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:885
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (1999:885) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1999‑12‑01
Ändring, SFS 2000:741
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2000:741) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. 1, 4 §§, bil. 10, 16; ny bil. 22
Ikraft: 2000‑11‑01
Ändring, SFS 2001:409
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2001:409) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 18
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1189
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2001:1189) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:18) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 4, 13; ändr. bil. 2, 9; nya bil. 4.1, 4.2, 23
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:729
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2002:729) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil.1 nr 88, bil. 4.2 nr 5; ändr. 1, 4 §§, bil. 1 nr 101, 102
Ikraft: 2002‑11‑01
Ändring, SFS 2003:28
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2003:28) om ändring i riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 10; ny bil. 10
Ikraft: 2003‑02‑13
Ändring, SFS 2003:128
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2003:128) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 14 nr 1, 2
Ikraft: 2003‑05‑13
Ändring, SFS 2003:250
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2003:250) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 3; ändr. bil. 2
Ikraft: 2003‑06‑10
Ändring, SFS 2003:614
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2003:614) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 2 nr 158; ändr. bil. 2 nr 350, bil. 5
Ikraft: 2003‑11‑01
Ändring, SFS 2005:2
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2005:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 7
Ikraft: 2005‑02‑01
Ändring, SFS 2005:508
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2005:508) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1 nr 112, bil. 8 nr 6, bil. 16 nr 5, 6, 7, 8; ny bil. 17
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:651
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2005:651) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ny bil. 24
Ikraft: 2005‑09‑15
Ändring, SFS 2006:337
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2006:337) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 4.1 nr 1, bil. 12
Ikraft: 2006‑06‑01
Ändring, SFS 2006:947
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2006:947) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1 nr 96, bil. 4. 1 nr 1, bil. 10
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1137
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2006:1137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 7, 8, 10; nuvarande nr 5, 6 i bil. 19 betecknas 6, 7; ändr. bil. 1, 2, 4.1, 4.2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; nya nr 5, 8 i bil. 19, bil. 7, 8, 10, 25
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1583
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2006:1583) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1 nr 101, 102
Ikraft: 2007‑01‑15
Ändring, SFS 2007:137
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2007:137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 11 nr 3, 4
Ikraft: 2007‑04‑15
Ändring, SFS 2007:228
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2007:228) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1 nr 2, 24, 127
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2007:345
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2007:345) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 7
Ikraft: 2007‑06‑15
Ändring, SFS 2007:678
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2007:678) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1 nr 112, 113, bil. 2 nr 115
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2009:903
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2009:903) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. nr 72, 108, 158, 208, 242, 263, 333 i bil.2, rubr. före nr 263, 267 i bil. 2; nuvarande nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 14, 15, 16, 17, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 267, 268, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 i bil. 2 betecknas nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 205, 207, 208, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357; ändr. nr 3, 4, 35, 47, 61, 62, 64, 70, 71, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 97, 98, 104, 105, 112, 114, 115, 138, 159, 171, 190, 191, 196, 204, 206, 209, 215, 216, 221, 234, 241, 243, 245, 246, 254, 256, 261, 274, 280, 284, 302, 327, 330, 342, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 i bil. 2, rubr. till bil. 2, ingressen till bil. 2, rubr. närmast före nr 267 i bil. 2; ny rubr. närmast före nr 43 i bil. 2
Ikraft: 2009‑07‑20
Ändring, SFS 2009:932
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2009:932) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. mellanrubrik närmast före nr 267 i bil. 2
Ikraft: 2009‑10‑01
Ändring, SFS 2009:1109
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2009:1109) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 22; ändr. bil. 5
Ikraft: 2009‑12‑01
Ändring, SFS 2010:114
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2010:114) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. nuvarande 21, 22, 23 i bil. 4.2, bil. 23; ändr. bil. 10
Ikraft: 2010‑03‑31
Ändring, SFS 2011:778
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2011:778) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ny bil. 3
Ikraft: 2011‑07‑10
Ändring, SFS 2011:949
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2011:949) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 4.2, 5, 11; ny bil. 23
Ikraft: 2011‑09‑01
Ändring, SFS 2012:262
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2012:262) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 7, 9, 10, 24, 25; ny bil. 13
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:604
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2012:604) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 2, 11; ny bil. 22
Ikraft: 2012‑10‑10
Ändring, SFS 2012:672
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2012:672) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2012‑12‑01
Ändring, SFS 2013:172
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2013:172) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 8
Ikraft: 2013‑05‑01
Ändring, SFS 2015:534
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2015:534) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 24; ändr. bil. 1
Ikraft: 2015‑09‑01
Ändring, SFS 2015:631
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) (2015:631) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 4.1, 7, 10, 13, 14
Ikraft: 2015‑12‑01
Ändring, SFS 2016:378
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2016:378) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. nr 8 i bil. 19; ändr. bil. 1, 2, 4.2
Ikraft: 2016‑05‑16
Ändring, SFS 2016:1002
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2016:1002) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 16, 17 §§
Ikraft: 2016‑12‑01
Ändring, SFS 2017:289
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2017:289) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 7
Ikraft: 2017‑05‑16
Ändring, SFS 2018:2
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 9
Ikraft: 2018‑02‑01
Ändring, SFS 2018:520
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2018:520) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 7, 10
Ikraft: 2018‑05‑28
Ändring, SFS 2018:1557
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2018:1557) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 20, 21; ändr. bil. 1
Ikraft: 2018‑10‑01
Ändring, SFS 2019:622
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2019:622) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 2, 4.1, 4.2, 10, 16
Ikraft: 2019‑11‑01
Ändring, SFS 2020:72
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2020:72) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 4.1
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2020:416
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2020:416) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2020‑06‑15
Ändring, SFS 2021:28
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2021:28) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ny bil. 26
Ikraft: 2021‑01‑27
Ändring, SFS 2021:119
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2021:119) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021‑03‑01
Ändring, SFS 2021:727
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2021:727) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 7, 15; ny bil. 20
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:886
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2021:886) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021‑10‑15
Ändring, SFS 2022:71
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2022:71) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, 5
Ikraft: 2022‑02‑15
Ändring, SFS 2022:292
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2022:292) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 26; ändr. bil. 4.2, 7
Ikraft: 2022‑05‑09
Ändring, SFS 2022:785
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2022:785) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: upph. bil. 17, 25; ändr. bil. 11
Ikraft: 2022‑06‑15
Ändring, SFS 2022:1341
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2022:1341) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 10; ny bil. 21
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1875
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2022:1875) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1, 10, 11, 22
Ikraft: 2023‑02‑01
Ändring, SFS 2023:485
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2023:485) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 10
Ikraft: 2023‑07‑14
Ändring, SFS 2023:485
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2023:485) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 10
Ikraft: 2023‑07‑14
Ändring, SFS 2023:549
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2023:549) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2023‑10‑02
Ändring, SFS 2023:953
Rubrik: Riksåklagarens föreskrifter (2023:953) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Omfattning: ändr. bil. 14
Ikraft: 2024‑01‑18
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman