Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1128) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1128) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

» Läs förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1128.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:921
Rubrik: Förordning (1996:921) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1065
Rubrik: Förordning (1998:1065) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1241
Rubrik: Förordning (1998:1241) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2, 7, 12 §§
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:615
Rubrik: Förordning (1999:615) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1372
Rubrik: Förordning (1999:1372) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:117
Rubrik: Förordning (2001:117) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:793
Rubrik: Förordning (2001:793) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2001:1101
Rubrik: Förordning (2001:1101) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:527
Rubrik: Förordning (2002:527) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:752
Rubrik: Förordning (2002:752) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑12‑01
Ändring, SFS 2004:88
Rubrik: Förordning (2004:88) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2, 8, 12 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:918
Rubrik: Förordning (2004:918) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1357
Rubrik: Förordning (2004:1357) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: nuvarande 14 § betecknas 15 §; ändr. 2, 6, 7, 8, 11, 12 §§; nya 11 a, 13 b, 14 §§, rubr. närmast före 11 a, 14 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:36
Rubrik: Förordning (2005:36) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑03‑01
Ändring, SFS 2005:1079
Rubrik: Förordning (2005:1079) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2, 8, 12, §§; nya 11 b, 13 c §§, rubr. närmast före 11 b §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1249
Rubrik: Förordning (2005:1249) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 8 §; nya 11 c, 13 d §§, rubr. närmast före 11 c §
Ikraft: 2006‑03‑01
Ändring, SFS 2006:326
Rubrik: Förordning (2006:326) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 8, 12 §§; nya 11 d, 13 e §§, rubr. närmast före 11 d §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:963
Rubrik: Förordning (2006:963) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1057
Rubrik: Förordning (2006:1057) om ändring i förordningen (2006:326) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 8, 11 d, 12, 13 e §§, rubr. närmast före 11 d §, ikrafttr.best. i 2006:326
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1123
Rubrik: Förordning (2006:1123) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2006‑11‑01
Ändring, SFS 2006:1128
Rubrik: Förordning (2006:1128) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 8, 12 §§; nya 11 e, 13 f §§, rubr. närmast före 11 e §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1146
Rubrik: Förordning (2006:1146) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §; ny 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1407
Rubrik: Förordning (2006:1407) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 e §; ändr. 6, 15 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1202
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman