Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1124) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1124) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

» Läs förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1124.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Förordning (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 1996‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1066
Rubrik: Förordning (1998:1066) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2005:1064
Rubrik: Förordning (2005:1064) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1124
Rubrik: Förordning (2006:1124) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑11‑01
Ändring, SFS 2007:976
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman