Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.

» Läs lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1116 :
prop. 2005/06:160 Moderna transporter (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:308 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.
Departement: Näringsdepartementet RST
Ikraft: 2007‑01‑01
Upphävd: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2010:1072
Rubrik: Lag (2010:1072) om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:223
Rubrik: Lag (2012:223) om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2014:1353
Rubrik: Lag (2014:1353) om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:953
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman