Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

» Läs avgiftsförordningen (1992:191) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1101.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i avgiftsförordningen (1992:191)

Avgiftsförordning (1992:191)
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:138 om ansöknings- och expeditionsavgifter vid statliga myndigheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:289 Regeringens förordningsmotiv 1992:3
Ändring, SFS 1993:431
Rubrik: Förordning (1993:431) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4, 5, 26 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1255
Rubrik: Förordning (1993:1255) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 11, 22 §§; nya 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:356
Rubrik: Förordning (1994:356) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:687
Rubrik: Förordning (1995:687) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1196
Rubrik: Förordning (1996:1196) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1, 2, 25, 27 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:629
Rubrik: Förordning (1997:629) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:435
Rubrik: Förordning (1998:435) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 7, 8, 31 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1422
Rubrik: Förordning (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1775
Rubrik: Förordning (1998:1775) om ändring i förordningen (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a § i 1998:1422
Ändring, SFS 1999:899
Rubrik: Förordning (1999:899) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: upph. 27, 28, 29, 30 §§; ändr. 4, 7, 19 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:868
Rubrik: Förordning (2001:868) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a, 10 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:261
Rubrik: Förordning (2003:261) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:956
Rubrik: Förordning (2003:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 14, 24 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:935
Rubrik: Förordning (2004:935) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:237
Rubrik: Förordning (2005:237) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1101
Rubrik: Förordning (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:175
Rubrik: Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2011:216
Rubrik: Förordning (2011:216) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 26 §; ändr. 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 30 a §§, rubr. närmast före 5 §; ny 25 a §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2014:1195
Rubrik: Förordning (2014:1195) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1432
Rubrik: Förordning (2014:1432) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 5, 10, 25 a §§; ny 25 b §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:956
Rubrik: Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1544
Rubrik: Förordning (2018:1544) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 7, 15 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:699
Rubrik: Förordning (2019:699) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman