Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1098) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1098) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

» Läs förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1098.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1989:122
Rubrik: Förordning (1989:122) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989‑05‑01
Ändring, SFS 1992:307
Rubrik: Förordning (1992:307) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4, 17 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1077
Rubrik: Förordning (1992:1077) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1248
Rubrik: Förordning (1993:1248) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:602
Rubrik: Förordning (1994:602) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4, 17 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1441
Rubrik: Förordning (1995:1441) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:275
Rubrik: Förordning (1996:275) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2000:319
Rubrik: Förordning (2000:319) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:346
Rubrik: Förordning (2001:346) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 15, 16, 19, 20 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1055
Rubrik: Förordning (2002:1055) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Ikraft: 2003‑02‑01
Ändring, SFS 2004:564
Rubrik: Förordning (2004:564) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 3, 16, 19 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:158
Rubrik: Förordning (2005:158) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: upph. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1098
Rubrik: Förordning (2006:1098) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:172
Rubrik: Förordning (2008:172) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 5, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20 §§, rubr. närmast före tidigare 15 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:700
Rubrik: Förordning (2008:700) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:780
Rubrik: Förordning (2008:780) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:1083
Rubrik: Förordning (2008:1083) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2009‑03‑01
Ändring, SFS 2011:63
Rubrik: Förordning (2011:63) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ny 2 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman