Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

» Läs förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1097.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2007‑01‑01
Upphävd: 2017‑03‑31
Ändring, SFS 2011:227
Rubrik: Förordning (2011:227) om ändring i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:314
Rubrik: Förordning (2011:314) om ändring i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2012:92
Rubrik: Förordning (2012:92) om ändring i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012‑04‑01
Ändring, SFS 2017:170
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman