Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan

» Läs förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1095 :
Jfr prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:UbU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:4, 2005/06:313

Ändringar i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan

Förordning (1994:741) om gymnasiesärskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑02‑01
Ändring, SFS 1995:118
Rubrik: Förordning (1995:118) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1995‑03‑01
Ändring, SFS 1995:408
Rubrik: Förordning (1995:408) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §, 7 kap 1, 8, 9 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:888
Rubrik: Förordning (1995:888) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 1 §, 8 kap 4 §, bil. 2
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1056
Rubrik: Förordning (1995:1056) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, rubr. närmast före 5 kap 2 §, bil. 1, 2
Ikraft: 1995‑11‑01
Ändring, SFS 1995:1379
Rubrik: Förordning (1995:1379) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1996:561
Rubrik: Förordning (1996:561) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: nuvarande 6 kap 1 § betecknas 6 kap 1 a §, rubr. närmast före 6 kap 1 § sätts närmast före 6 kap 1 a §; ny 6 kap 1 §, rubr. närmast före 6 kap 1 §
Ikraft: 1996‑07‑15
Ändring, SFS 1997:607
Rubrik: Förordning (1997:607) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: upph. 8 kap 4 §, rubr. närmast före 8 kap 4 §; ändr. 4 kap 4 §; ny 5 kap 11 §, rubr. närmast före 5 kap 11 §
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1998:1209
Rubrik: Förordning (1998:1209) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: upph. 9 kap 2 §; ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:1034
Rubrik: Förordning (1999:1034) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2000‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2000:222
Rubrik: Förordning (2000:222) om ändring i förordningen (1999:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ny 8 kap 1 a §, rubr. närmast 8 kap 1 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1112
Rubrik: Förordning (2000:1112) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:744
Rubrik: Förordning (2001:744) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 3 §, 7 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 2 a §
Ikraft: 2001‑11‑15
Ändring, SFS 2001:982
Rubrik: Förordning (2001:982) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: nuvarande 6 kap 1 a § betecknas 6 kap 1 b §, rubr. närmast före 6 kap 1 a § sätts närmast före 6 kap 1 b §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2006:204
Rubrik: Förordning (2006:204) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §; nya 6 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 6 kap 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1095
Rubrik: Förordning (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: utgår genom 2006:1287
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1287
Rubrik: Förordning (2006:1287) om ändring i förordningen (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: utgår 2006:1095
Ändring, SFS 2007:54
Rubrik: Förordning (2007:54) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2007‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (157,32 KB; 30 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:313 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:2039
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman