Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1093) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1093) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

» Läs förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1093 :
Jfr prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/05:UbU13, rskr. 2004/05:4

Ändringar i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Förordning (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr bet. 1990/91:UbU16, rskr 1990/91:356
Upphävd: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 1995:947
Rubrik: Förordning (1995:947) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1205
Rubrik: Förordning (1998:1205) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Omfattning: ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:1031
Rubrik: Förordning (1999:1031) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1093
Rubrik: Förordning (2006:1093) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Omfattning: utgår genom 2006:1285
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1285
Rubrik: Förordning (2006:1285) om ändring i förordningen (2006:1093) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnaisal nivå i Torsås
Omfattning: utgår 2006:1093
Ändring, SFS 2008:620
Rubrik: Förordning (2008:620) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2011:682
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman