Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1082) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1082) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

» Läs förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1082.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Förordning (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑15
Förarbeten: prop. 1995/96:157, bet. 1995/96:UbU9, rskr. 1995/96:259
Tidsbegränsad: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 1997:643
Rubrik: Förordning (1997:643) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4, 5, 6 §§; nya 9 a, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1998:749
Rubrik: Förordning (1998:749) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998‑08‑01
Ändring, SFS 2001:176
Rubrik: Förordning (2001:176) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2002:554
Rubrik: Förordning (2002:554) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1164
Rubrik: Förordning (2002:1164) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2003‑03‑01
Ändring, SFS 2003:94
Rubrik: Förordning (2003:94) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2006:1082
Rubrik: Förordning (2006:1082) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006‑10‑15
Ändring, SFS 2007:302
Rubrik: Förordning (2007:302) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2008:341
Rubrik: Förordning (2008:341) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2009:585
Rubrik: Förordning (2009:585) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2009:1046
Rubrik: Förordning (2009:1046 ) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan;
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman