Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1081) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1081) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

» Läs förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1081.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1997‑08‑01
Tidsbegränsad: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1035
Rubrik: Förordning (1999:1035) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2001:175
Rubrik: Förordning (2001:175) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 8 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:555
Rubrik: Förordning (2002:555) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1015
Rubrik: Förordning (2002:1015) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1166
Rubrik: Förordning (2002:1166) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2003‑03‑01
Ändring, SFS 2003:93
Rubrik: Förordning (2003:93) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2006:1081
Rubrik: Förordning (2006:1081) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006‑10‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman