Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1073) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1073) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

» Läs kommittéförordningen (1998:1474) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1073.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i kommittéförordningen (1998:1474)

Kommittéförordning (1998:1474)
Departement: Statsrådsberedningen
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1073
Rubrik: Förordning (2006:1073) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)
Omfattning: ny 33 §, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2006‑09‑14
Ändring, SFS 2008:269
Rubrik: Förordning (2008:269) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2008‑06‑15
Ändring, SFS 2010:1704
Rubrik: Förordning (2010:1704) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2018:981
Rubrik: Förordning (2018:981) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:1034
Rubrik: Förordning (2019:1034) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2024:185
Rubrik: Förordning (2024:185) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)
Omfattning: upph. 15 a §§; ändr. 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2024‑05‑06 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman