Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1070) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1070) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

» Läs förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1070.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1998‑11‑01
Ändring, SFS 2000:649
Rubrik: Förordning (2000:649) om ändring i förordningen (1998:1217) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2006:1070
Rubrik: Förordning (2006:1070) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. 9, 17, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2015:43
Rubrik: Förordning (2015:43) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: upph. 8, 16, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 26 §§; ny 20 a, rubr. närmast före 17, 20 a §§
Ikraft: 2015‑03‑01
Ändring, SFS 2018:977
Rubrik: Förordning (2018:977) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:1317
Rubrik: Förordning (2019:1317) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman