Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1069) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1069) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

» Läs förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1069.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2003:815
Rubrik: Förordning (2003:815) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 31, 33 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:663
Rubrik: Förordning (2003:663) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 9, 36, 42 §§; nya 37 a, 37 b, 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g, 37 h, 37 i §§, rubr. närmast före 37 a §
Ikraft: 2004‑09‑01
Ändring, SFS 2004:732
Rubrik: Förordning (2004:732) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑10‑15
Ändring, SFS 2005:1151
Rubrik: Förordning (2005:1151) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 8, 45 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1069
Rubrik: Förordning (2006:1069) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 9, 50, 52 §§; nya 37 j, 37 k, 37 l §§, rubr. närmast före 37 j §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1244
Rubrik: Förordning (2006:1244) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:15
Rubrik: Förordning (2007:15) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: upph. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§; ändr. 4, 9, 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2007‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL210/2006 s25
CELEX-nr: 32006R1083 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:130
Rubrik: Förordning (2007:130) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före 50 §
Ikraft: 2007‑05‑15
Ändring, SFS 2007:507
Rubrik: Förordning (2007:507) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 3 §; nya 60, 61 §§, rubr. närmast före 60 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:733
Rubrik: Förordning (2007:733) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: utgår genom 2008:285
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2007:825
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2008:285
Rubrik: Förordning (2008:285) om ändring i förordningen (2007:733) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 2007:733 utgår
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman