Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1062) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1062) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

» Läs förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1062.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:894
Rubrik: Förordning (1996:894) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1996‑10‑01
Ändring, SFS 1996:914
Rubrik: Förordning (1996:914) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1996‑11‑01
Ändring, SFS 1996:1123
Rubrik: Förordning (1996:1123) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 54 §; ändr. 35, 39, 47, 53 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1996:9
Ändring, SFS 1997:1117
Rubrik: Förordning (1997:1117) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 16, 20 §§
Ikraft: 1998‑02‑01
Ändring, SFS 1998:327
Rubrik: Förordning (1998:327) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1022
Rubrik: Förordning (1998:1022) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 47, 50 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1226
Rubrik: Förordning (1998:1226) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1998‑11‑02
Ändring, SFS 1998:1373
Rubrik: Förordning (1998:1373) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 13, 29, 39, 40, 41, 56 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1804
Rubrik: Förordning (1998:1804) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 1999:87
Rubrik: Förordning (1999:87) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:699
Rubrik: Förordning (1999:699) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:738
Rubrik: Förordning (1999:738) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 46 §; ändr. 57 §
Ikraft: 1999‑10‑01
Ändring, SFS 2000:21
Rubrik: Förordning (2000:21) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2000‑03‑01
Ändring, SFS 2000:328
Rubrik: Förordning (2000:238) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:364
Rubrik: Förordning (2000:364) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:679
Rubrik: Förordning (2000:679) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2000:1474
Rubrik: Förordning (2000:1474) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2001‑01‑29
Ändring, SFS 2001:75
Rubrik: Förordning (2001:75) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 25, 26, 35, 51 §§
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:430
Rubrik: Förordning (2001:430) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:986
Rubrik: Förordning (2001:986) med ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 5, 11, 22, 42, 58 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:798
Rubrik: Förordning (2002:798) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 10, 17 a, 19, 20 §§; ändr. 1, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 35, 47, 59 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:991
Rubrik: Förordning (2002:991) om ändring i förordningen (2002:798) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 16, 18, 35, 47 §§ i 2002:798
Ändring, SFS 2002:992
Rubrik: Förordning (2002:992) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 37 §; ny 50 a §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:558
Rubrik: Förordning (2003:558) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:631
Rubrik: Förordning (2003:631) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 13, 15, 16, 18, 50 a §§
Ikraft: 2003‑12‑01
Ändring, SFS 2004:1213
Rubrik: Förordning (2004:1213) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 32, 33 §§; ändr. 28, 31, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1275
Rubrik: Förordning (2004:1275) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:4
Rubrik: Förordning (2005:4) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2005‑02‑01
Ändring, SFS 2005:768
Rubrik: Förordning (2005:768) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ny 57 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1099
Rubrik: Förordning (2005:1099) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 16, 22, 35 §§; ny 52 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1062
Rubrik: Förordning (2006:1062) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2007:1088
Rubrik: Förordning (2007:1088) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 7, 35, 59 §§; nya 1 a, 8 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:178
Rubrik: Förordning (2008:178) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:425
Rubrik: Förordning (2008:425) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 39, 58, 59 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:884
Rubrik: Förordning (2009:884) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 16, 23, 35, 47, 50 a §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:315
Rubrik: Förordning (2010:315) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:384
Rubrik: Förordning (2010:384) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:990
Rubrik: Förordning (2010:990) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 4, 39 §§; ändr. 1, 16, 29, 39, 40, 41, 56 §§
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1695
Rubrik: Förordning (2010:1695) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1804
Rubrik: Förordning (2010:1804) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 38 §; ändr. 39 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1813
Rubrik: Förordning (2010:1813) om ändring i förordningen (2010:990) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 39 § i 2010:990
Ändring, SFS 2011:985
Rubrik: Förordning (2011:985) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:396
Rubrik: Förordning (2013:396) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:909
Rubrik: Förordning (2014:909) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ny 50 b §
Ikraft: 2014‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1356
Rubrik: Förordning (2014:1356) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1406
Rubrik: Förordning (2014:1406) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:238
Rubrik: Förordning (2016:238) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 29, 39, 40 §§
Ikraft: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 2016:247
Rubrik: Förordning (2016:247) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 16, 18, 22 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1356
Rubrik: Förordning (2016:1356) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2017‑03‑01
Ändring, SFS 2017:550
Rubrik: Förordning (2017:550) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 16, 35, 50 a §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:430
Rubrik: Förordning (2018:430) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 9, 22, 23, 35, 51 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:366
Rubrik: Förordning (2019:366) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 5, 11, 22, 29 §§; ny 42 a §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2019:593
Rubrik: Förordning (2019:593) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman