Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1060) om ändring i förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1060) om ändring i förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna

» Läs förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1060.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:1306
Rubrik: Förordning (1998:1306) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998‑11‑02
Ändring, SFS 2001:535
Rubrik: Förordning (2001:535) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: upph. 4, 5 §§; ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2001‑07‑15
Ändring, SFS 2001:1014
Rubrik: Förordning (2001:1014) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:145
Rubrik: Förordning (2002:145) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2003:572
Rubrik: Förordning (2003:572) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003‑09‑23
Ändring, SFS 2004:273
Rubrik: Förordning (2004:273) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1226
Rubrik: Förordning (2004:1226) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2005‑02‑01
Ändring, SFS 2005:652
Rubrik: Förordning (2005:652) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑10‑01
Ändring, SFS 2006:122
Rubrik: Förordning (2006:122) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:224
Rubrik: Förordning (2006:224) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑04‑30
Ändring, SFS 2006:301
Rubrik: Förordning (2006:301) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑06‑01
Ändring, SFS 2006:1060
Rubrik: Förordning (2006:1060) om ändring i förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1413
Rubrik: Förordning (2006:1413) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, bil.
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1579
Rubrik: Förordning (2006:1579) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:896
Rubrik: Förordning (2008:896) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑12‑15
Ändring, SFS 2009:266
Rubrik: Förordning (2009:266) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 2009:656
Rubrik: Förordning (2009:656) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 10 §, bil.
Ikraft: 2009‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:201
Rubrik: Förordning (2011:201) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑04‑05
Ändring, SFS 2011:707
Rubrik: Förordning (2011:707 ) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.; ny 4 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: EUTL243/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0810 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:602
Rubrik: Förordning (2013:602) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑08‑01
Ändring, SFS 2013:660
Rubrik: Förordning (2013:660) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑09‑01
Ändring, SFS 2013:980
Rubrik: Förordning (2013:980) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.; ny 3 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:533
Rubrik: Förordning (2014:533) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:71
Rubrik: Förordning (2018:71) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018‑03‑01
Förarbeten: direktiv 2014/66/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:322
Rubrik: Förordning (2018:322) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018‑06‑01
Förarbeten: direktiv 2014/36/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2019:1190
Rubrik: Förordning (2019:1190) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:39
Rubrik: Förordning (2020:39) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1, 3, 9, 10 §§, bil.
Ikraft: 2020‑03‑01
Ändring, SFS 2022:308
Rubrik: Förordning (2022:308) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:1051
Rubrik: Förordning (2022:1051) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022‑07‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman