Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1056) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1056) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

» Läs förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1056.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Förordning (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1994:960
Rubrik: Förordning (1994:960) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1017
Rubrik: Förordning (1995:1017) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1995‑08‑01
Ändring, SFS 1997:961
Rubrik: Förordning (1997:961) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1813
Rubrik: Förordning (1998:1813) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1373
Rubrik: Förordning (1999:1373) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§; nya 2 a, 2 b, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 9, bet. 1999/2000:SoU1 [ pdf ], rskr. 1999/2000:93, EGTL22/65 s369, EGTL147/75 s13, EGTL297/92 s8, EGTL317/81 s1, EGTL297/92 s12
CELEX-nr: 365L0065 [ pdf ] 375L0319 [ pdf ] 392L0073 [ pdf ] 381L0851 [ pdf ] 392L0074 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:616
Rubrik: Förordning (2001:616) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2001‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:669
Rubrik: Förordning (2006:669) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1056
Rubrik: Förordning (2006:1056) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006‑08‑01
Ändring, SFS 2009:630
Rubrik: Förordning (2009:630) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1382
Rubrik: Förordning (2009:1382) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:287
Rubrik: Förordning (2010:287) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:1167
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman