Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

» Läs förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1051.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2006‑09‑01
Förarbeten: EUTL176/2003 s57
CELEX-nr: 32004L0055 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:588
Rubrik: Förordning (2007:588) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:1325
Rubrik: Förordning (2007:1325) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 8, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1730
Rubrik: Förordning (2010:1730) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2015:831
Rubrik: Förordning (2015:831) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1410
Rubrik: Förordning (2022:1410) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 8, 12, 13, 16, 17, 18 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2022‑11‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman