Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1050) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1050) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

» Läs förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1050.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL61/97 s1, EGTL140/97 s9, EGTL30/93 s1
CELEX-nr: 397R0338 [ pdf ] 397R0939 [ pdf ] 393R0259 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1236
Rubrik: Förordning (1998:1236) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1363
Rubrik: Förordning (1998:1363) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 3 § betecknas 3 kap 11 §; ändr. 3 kap 1, 2 §§, 9 kap 3 §; nya 3 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap 2, 11 §§
Ändring, SFS 1999:375
Rubrik: Förordning (1999:375) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:966
Rubrik: Förordning (2000:966) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:515
Rubrik: Förordning (2001:515) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 b §
Ikraft: 2001‑07‑16
Ändring, SFS 2001:749
Rubrik: Förordning (2001:749) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1075
Rubrik: Förordning (2001:1075) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 8, 8 a §
Ikraft: 2002‑01‑15
Ändring, SFS 2002:188
Rubrik: Förordning (2002:188) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2002:240
Rubrik: Förordning (2002:240) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Förarbeten: EGTL61/1997 s1, EGTL250/2001 s1
CELEX-nr: 31997R0338 [ pdf ], 32001R1808 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:100
Rubrik: Förordning (2005:100) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:222
Rubrik: Förordning (2005:222) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 c §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:625
Rubrik: Förordning (2005:625) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2006:1050
Rubrik: Förordning (2006:1050) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2007:21
Rubrik: Förordning (2007:21) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2007‑03‑01
Ändring, SFS 2007:169
Rubrik: Förordning (2007:169) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §; ny 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §
Ikraft: 2007‑05‑15
Ändring, SFS 2007:189
Rubrik: Förordning (2007:189) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 d §
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2007:382
Rubrik: Förordning (2007:382) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 2007‑07‑12
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:668
Rubrik: Förordning (2007:668) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 6, 7 §§, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 5 §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2007:848
Rubrik: Förordning (2007:848) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §, 7 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Förarbeten: EGTL61/1997 s1, EUTL166/2006 s1
CELEX-nr: 31997R0338 [ pdf ], 32006R0865 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:692
Rubrik: Förordning (2008:692) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 3 §§, bil.
Ikraft: 2008‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:798
Rubrik: Förordning (2008:798) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2008‑11‑15
Ändring, SFS 2009:700
Rubrik: Förordning (2009:700) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2009‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1043
Rubrik: Förordning (2009:1043) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑12‑15
Ändring, SFS 2010:3
Rubrik: Förordning (2010:3) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 6 kap. 34, 43, 44, 45, 46, 47 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 1 §; nya 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2, 7, 14, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40 §§
Ikraft: 2010‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL237/2009 s11, EGTL123/1998 s1, EUTL203/2009 s62, EUTL246/2007 s19, EGTL104/2004 s1
CELEX-nr: 31991L0414 [ pdf ], 32009L0117 [ pdf ], 31998L0008 [ pdf ], 32009L0099 [ pdf ], 32007R1095 [ pdf ], 32004R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:187
Rubrik: Förordning (2010:187) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:959
Rubrik: Förordning (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 8 §, 7 kap. 11 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:26
Rubrik: Förordning (2011:26) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 6 kap. 44, 47 §§, 7 kap. 14 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 3 §; nya 8 kap. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:57
Rubrik: Förordning (2011:57) om ändring i förordningen (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 § i 2010:959
Ändring, SFS 2011:348
Rubrik: Förordning (2011:348) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 43 §
Ikraft: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2011:928
Rubrik: Förordning (2011:928 ) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 6 kap.; nytt 6 kap.
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL309/2009 s1, EUTL155/2011 s127, EGTL123/1998 s1, EUTL34/2011 s52, EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32009R1107 [ pdf ], 32011R0546 [ pdf ], 31998L0008 [ pdf ], 32011L0013 [ pdf ], 32004R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:997
Rubrik: Förordning (2011:997) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 8, 8 a §§
Ikraft: 2011‑10‑18
Ändring, SFS 2011:1198
Rubrik: Förordning (2011:1198) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 49 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Förarbeten: EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:502
Rubrik: Förordning (2012:502) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:505
Rubrik: Förordning (2012:505) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 52 §
Ikraft: 2012‑08‑01
Ändring, SFS 2013:64
Rubrik: Förordning (2013:64) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 6 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 54 §§, rubr. närmast före 6 kap. 8, 14, 32, 35, 37, 38, 39 §§; ändr. 6 kap. 4, 7, 26, 47 §§, rubr. närmast före 6 kap. 30 § sätts närmast före 6 kap. 31 §
Ikraft: 2013‑03‑26 överg.best.
Ändring, SFS 2013:65
Rubrik: Förordning (2013:65) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 6 kap. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7, 22, 26, 31, 41, 43, 44, 45, 47 §§
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:261
Rubrik: Förordning (2013:261) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§, bil.
Ikraft: 2013‑06‑18 överg.best.
Ändring, SFS 2013:416
Rubrik: Förordning (2013:416) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 52 §
Ikraft: 2013‑07‑11
Förarbeten: EUTL342/2009 s59
CELEX-nr: 32009R1223 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:1129
Rubrik: Förordning (2013:1129) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:216
Rubrik: Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 3 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:510
Rubrik: Förordning (2014:510) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 49, 50 §§; ny 6 kap. 53 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2015:20
Rubrik: Förordning (2015:20) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.; nya 7 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2015‑03‑15
Ändring, SFS 2015:154
Rubrik: Förordning (2015:154) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 2 kap., 3 kap. 10 §; ändr. 9 kap. 2 §, bil.; nya 2 kap., 9 kap. 2 a, 7 §§, 10 kap.
Ikraft: 2015‑04‑07 överg.best.
Ändring, SFS 2015:697
Rubrik: Förordning (2015:697) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 7 kap. 8 e, 8 f, 8 g §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:799
Rubrik: Förordning (2016:799) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraft: 2016‑08‑02
Ändring, SFS 2016:859
Rubrik: Förordning (2016:859) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2016‑10‑01
Ändring, SFS 2016:1195
Rubrik: Förordning (2016:1195) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, bil.; ny 2 kap. 8 §, rubr. närmast före 2 kap. 1, 8 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:794
Rubrik: Förordning (2017:794) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2017:881
Rubrik: Förordning (2017:881) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 53 §
Ikraft: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2017:973
Rubrik: Förordning (2017:973) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §; ny 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1459
Rubrik: Förordning (2018:1459) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018‑08‑15
Ändring, SFS 2018:1464
Rubrik: Förordning (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 7 kap. 8 h, 8 i, 8 j, 8 k §§
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1941
Rubrik: Förordning (2018:1941) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap. 4 b §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2008
Rubrik: Förordning (2018:2008) om ändring i förordningen (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:1464
Ändring, SFS 2018:2104
Rubrik: Förordning (2018:2104) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 10 kap. 2 §; nya 3 kap. 5 a, 7 a §§
Ikraft: 2019‑01‑11
Ändring, SFS 2020:688
Rubrik: Förordning (2020:688) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 8, 8 a §§, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2020:816
Rubrik: Förordning (2020:816) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020‑12‑31
Ändring, SFS 2020:1303
Rubrik: Förordning (2020:1303) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 8 j, 8 k §§; ändr. 7 kap. 8 b
Ikraft: 2021‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:729
Rubrik: Förordning (2021:729) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021‑07‑20
Ändring, SFS 2021:1012
Rubrik: Förordning (2021:1012) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 i §; nya 7 kap. 8 j, 8 k, 8 l, 8 m, 8 n, 8 o §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:42
Rubrik: Förordning (2022:42) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 7 kap. 11 §
Ikraft: 2022‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1157
Rubrik: Förordning (2022:1157) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1, 2, 52 §§, 7 kap. 8 f, 8 g, 8 i §§
Ikraft: 2022‑07‑25
Ändring, SFS 2022:1302
Rubrik: Förordning (2022:1302) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 8 c, 8 h §§; nuvarande 7 kap. 8 i § betecknas 7 kap. 8 s §; ändr. 7 kap. 8 e, 8 f §§, den nya 7 kap. 8 s §, 7 kap. 9 a §, bil.; nya 7 kap. 8 p, 8 q, 8 r §§
Ikraft: 2022‑08‑08 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1310
Rubrik: Förordning (2022:1310) om ändring i förordningen (2021:1012) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: utgår 7 kap. 8 i § i 2021:1012
Ändring, SFS 2022:1542
Rubrik: Förordning (2022:1542) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 2 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:134
Rubrik: Förordning (2023:134) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 7 kap. 8 t, 8 u, 8 v §§
Ikraft: 2023‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:743
Rubrik: Förordning (2023:743) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 53 §
Ikraft: 2024‑01‑02
Ändring, SFS 2024:34
Rubrik: Förordning (2024:34) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 b §
Ikraft: 2024‑03‑05
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman