Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1042) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1042) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

» Läs förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1042.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s2
CELEX-nr: 391L0414 [ pdf ] 397L0073 [ pdf ]
Upphävd: 2010‑03‑01
Ändring, SFS 2000:120
Rubrik: Förordning (2000:120) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2000‑05‑01
Förarbeten: EGTL55/2000 s25, EGTL230/91 s1, EGTL57/2000 s28
CELEX-nr: 32000R0451 [ pdf ] 391L0414 [ pdf ] 32000L0010 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:760
Rubrik: Förordning (2000:760) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2000‑12‑01
Förarbeten: EGTL123/1998 s1
CELEX-nr: 31998L0008 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:21
Rubrik: Förordning (2001:21) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2001‑03‑01
Ändring, SFS 2005:31
Rubrik: Förordning (2005:31) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 8, 8 a §; nya 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft: 2005‑03‑10 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL309/2004 s6, EGTL55/2000 s25, EGTL224/2002 s23, EGTL123/1998 s1
CELEX-nr: 31991L0414 [ pdf ], 32004L0099 [ pdf ], 32000R0451 [ pdf ], 32002R1490 [ pdf ],, 31998L0008 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:271
Rubrik: Förordning (2006:271) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2006‑05‑15
Förarbeten: EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1042
Rubrik: Förordning (2006:1042) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2007:22
Rubrik: Förordning (2007:22) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2007‑03‑01
Förarbeten: EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:254
Rubrik: Förordning (2008:254) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 8 a, 11 §§
Ikraft: 2008‑06‑01
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL94/2008 s21, EGTL55/2000 s25, EGTL224/2002 s23, EGTL123/1998 s1, EUTL81/2008 s57, EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 31991L0414 [ pdf ], 32008L0045 [ pdf ], 32000R0451 [ pdf ], 32002R1490 [ pdf ], 31998L0008 [ pdf ], 32008L0031 [ pdf ], 32004R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1408
Rubrik: Förordning (2008:1408) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
Omfattning: nuvarande 8 b § betecknas 8 f §, nuvarande 8 a § betecknas 8 b §, nuvarande 8 c § betecknas 7 a §, nuvarande 8 d § betecknas 8 j §; ändr. den nya 7 a, 8, de nya 8 b, 8 f, 8 j §§, rubr. närmast före 6 §; nya 7 b, 8 a, 8 c, 8 d, 8 e, 8 g, 8 h, 8 i §§, rubr. närmast före 8, 8 b, 8 d, 8 e, 8 f, 8 j §§
Ikraft: 2009‑02‑02 överg.best.
Förarbeten: EUTL246/2007 s19, EUTL317/2008 s6, EGTL123/1998 s1, EUTL239/2008 s9
CELEX-nr: 32007R1095 [ pdf ], 32008L0108 [ pdf ], 31998L0008 [ pdf ], 32008L0086 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:3
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman