Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

» Läs tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1033 :
Jfr prop. 2005/06:128 Anpassning till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:MJU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:357 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 2006‑07‑18
Upphävd: 2010‑09‑14
Ändring, SFS 2010:1106
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman