Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1030) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktvärmande elvärme i bostadshus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1030) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktvärmande elvärme i bostadshus

» Läs förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktvärmande elvärme i bostadshus (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1030.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2005‑01‑15 överg.best.
Upphävd: 2023‑07‑03
Ändring, SFS 2006:125
Rubrik: Förordning (2006:125) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Omfattning: nuvarande 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§ betecknas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§; ändr. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, de nya 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26 §§, rubr. närmast före nuvarande 14, 19, 21, 24, 25 §§ sätts närmast före de nya 16, 21, 23, 26, 27 §§; nya 13, 14 §§; omtryck
Ikraft: 2006‑03‑21 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1030
Rubrik: Förordning (2006:1030) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktvärmande elvärme i bostadshus
Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Ikraft: 2006‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1400
Rubrik: Förordning (2006:1400) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Omfattning: upph. 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 21, 23 §§; ändr. 19, 21, 25, 26 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1248
Rubrik: Förordning (2008:1248) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Omfattning: upph. 7, 12 §§; nya 4, 9, 15, 26 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:402
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman