Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1020) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1020) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

» Läs marknadsföringslagen (1995:450) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1020 :
prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:377 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till marknadsföringslagen (1995:450) och ändringar i lagen

Marknadsföringslag (1995:450)
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag (Civildepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267, EGTL250/84 s17, EGTL298/89 s23
CELEX-nr: 384L0450 [ pdf ] 389L0552 [ pdf ]
Upphävd: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1472
Rubrik: Lag (1995:1472) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Förarbeten: prop. 1995/96:81, bet. 1995/96:LU14, rskr 1995/96:92
Ändring, SFS 1996:270
Rubrik: Lag (1996:270) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 48, 50, 51 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:861
Rubrik: Lag (1996:861) om ändring i marknadsföringslagen (1995:861)
Omfattning: ändr. 2, 22 §§
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1999:114
Rubrik: Lag (1999:114) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 38, 51, 52 §§
Ikraft: 1999‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1007
Rubrik: Lag (1999:1007) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU4 [ pdf ], rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 2000:129
Rubrik: Lag (2000:129) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 29 §; nya 8 a, 13 a §§, rubr. närmast före 8 a, 13 a §§
Ikraft: 2000‑05‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:163, EGTL144/97 s19, EGTL250/84 s17, EGTL290/97 s18, EGTL24/98 s1
CELEX-nr: 397L0007 [ pdf ] 384L0450 [ pdf ] 397L0055 [ pdf ] 397L0066 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:271
Rubrik: Lag (2001:271) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2002:565
Rubrik: Lag (2002:565) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: nuvarande 13 a § betecknas 13 b §; ändr. nya 13 b §, 19, 20, 21, 29, 34, 35, 38, 44, 50, 54, 55 §§; nya 13 a, 16 a §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:134 Ändringar i konsumentköplagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet, bet. 2001/02:LU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och bet. 2001/02:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:306 och 2001/02:307, EGTL171/1999 s12, EGTL178/2000 s1, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31999L0044 [ pdf ], 32000L0031 [ pdf ], 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:812
Rubrik: Lag (2002:812) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/02:2
Ändring, SFS 2004:103
Rubrik: Lag (2004:103) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 3, 13 b, 22, 29 §§, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 13 b §; nya 13 c, 13 d §§
Ikraft: 2004‑04‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:43 Obeställd e-postreklam (Jordbruksdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:147, EGTL201/2002 s37
CELEX-nr: 32002L0058 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:315
Rubrik: Lag (2004:315) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:706
Rubrik: Lag (2005:706) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: utgår genom 2008:486
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:1020
Rubrik: Lag (2006:1020) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ny 28 a §
Ikraft: 2006‑08‑01
Ändring, SFS 2007:3
Rubrik: Lag (2007:3) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ändr. 34, 36, 42 §§; nya 2 a, 35 a §§
Ikraft: 2007‑02‑01
CELEX-nr: 32004R2006 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:706) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:706
Ändring, SFS 2008:486
Omfattning: upph.; ändr. 2005:706 utgår (jfr 2008:787)
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman