Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

» Läs lagen (2003:113) om elcertifikat (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1015 :
prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:NU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:361 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2003:113) om elcertifikat och ändringar i lagen

Lag (2003:113) om elcertifikat
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2003‑05‑01 överg.best.
Upphävd: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2004:98
Rubrik: Lag (2004:98) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 5 §, 6 kap 15 §, p 3 övergångsbest.; nya 2 kap 1 a §, 6 kap 10 a §
Ikraft: 2004‑04‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:NU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:145
Ändring, SFS 2006:1015
Rubrik: Lag (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: utgår genom 2006:1588
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1016
Rubrik: Lag (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: upph. 4 kap 10 §, 6 kap 12 §, 3 p övergångsbest., rubr. närmast före 4 kap 4 §; 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 4 kap 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 6 kap 13, 14, 15 §§ betecknas 6 kap 12, 13, 14 §§; rubr. närmast före nuvarande 4 kap 1, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 4 kap 3, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap 14, 15 §§ sätts närmast före nya 6 kap 13, 14 §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 5 §§, 3 kap 2 §, nya 4 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ 5 kap 1, 3 §§, 6 kap 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, nya 6 kap 12, 13, 14 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2 §§; nya 2 kap 7, 8, 9, 10 §§, 4 kap 2 §, 6 kap 7 a, 7 b, 7 c §§, rubr. närmast före nya 2 kap 7, 4 kap 6, 7 §§, 6 kap 7 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/05:NU17, rskr. 2005/06:361 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1588
Rubrik: Lag (2006:1588) om ändring i lagen (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2006:1015 utgår
Ändring, SFS 2006:1589
Rubrik: Lag (2006:1589) om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 9, 10 §§, 4 kap 3 §, 6 kap 6 § i 2006:1016
Ändring, SFS 2008:1332
Rubrik: Lag (2008:1332) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 1, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 7 a, 7 c, 8, 12, 14 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 6 kap 7 a §; nya 4 kap 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:269
Rubrik: Lag (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 5, 9, 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 6 §; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 9 a §§, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 2 kap. 3 b §, 6 kap. 7 §
Ikraft: 2009‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop, 2008/09:92, bet. 2008/09:NU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr, 2008/09:193
Ändring, SFS 2009:270
Rubrik: Lag (2009:270) om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § i 2009:269
Förarbeten: bet. 2008/09:NU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:207 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:490
Rubrik: Lag (2010:490) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 9, 10 §§, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:599
Rubrik: Lag (2010:599) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3 b, 9, 9 a §§
Ikraft: 2011‑01‑01
CELEX-nr: 32009L0028 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1200
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman