Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1013) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1013) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

» Läs lagen (1998:811) om införande av miljöbalken (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1013 :
prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:MJU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:387 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1998:811) om införande av miljöbalken och ändringar i lagen

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20 Miljöbalk, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:1390
Rubrik: Förordning (1998:1390) om ikraftträdande av 21 och 22 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 21, 22 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:369
Rubrik: Lag (1999:369) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 23 §; ny 21 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:BoU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:218
Ändring, SFS 2005:581
Rubrik: Lag (2005:581) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2006:1013
Rubrik: Lag (2006:1013) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:531
Rubrik: Lag (2009:531) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 12 §; ny 10 a §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1323
Rubrik: Lag (2009:1323) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:894
Rubrik: Lag (2010:894) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:936
Rubrik: Lag (2010:936) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 §§
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:337
Rubrik: Lag (2011:337) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2018:1419
Rubrik: Lag (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 34 §, rubr. närmast före 30 §; nya 5 a, 17 a §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1420
Rubrik: Lag (2018:1420) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 39, 41 §§
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman