Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1009) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1009) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

» Läs förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1009.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Förordning (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1205
Rubrik: Förordning (1996:1205) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:58
Rubrik: Förordning (1997:58) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997‑04‑01
Ändring, SFS 2000:325
Rubrik: Förordning (2000:325) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1041
Rubrik: Förordning (2001:1041) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: upph. 23 §, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:522
Rubrik: Förordning (2002:522) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2006:202
Rubrik: Förordning (2006:202) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:971
Rubrik: Förordning (2006:971) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1009
Rubrik: Förordning (2006:1009) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 11, 12, 16 §§; nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e §§, rubr. närmast före 12, 12 a, 12 c §§
Ikraft: 2006‑08‑01
Ändring, SFS 2006:1249
Rubrik: Förordning (2006:1249) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1297
Rubrik: Förordning (2006:1297) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1057
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman