Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

» Läs lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1008 :
prop. 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:NU21 Miljövänlig el med vindkraft, rskr. 2005/06:362 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt och ändringar i lagen

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:18 om statlig fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1984:1078
Rubrik: Lag (1984:1078) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: nuvarande 2–8 §§ betecknas 3–9 §§; ändr. 1 §, nya 3 §, ikrafttr.best.; ny 2 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1986:493
Rubrik: Lag (1986:493) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1246
Rubrik: Lag (1986:1246) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:565
Rubrik: Lag (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1157
Rubrik: Lag (1987:1157) om ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. ikrafttr.best., övergångsbest. till 1987:565
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1989:1019
Rubrik: Lag (1989:1019) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:394
Rubrik: Lag (1990:394) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 6 §
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:652
Rubrik: Lag (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1383
Rubrik: Lag (1990:1383) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, övergångsbest. till 1990:652
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1914
Rubrik: Lag (1991:1914) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:842
Rubrik: Lag (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1593
Rubrik: Lag (1992:1593) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, 4, 5 p övergångsbest. till 1990:652
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1594
Rubrik: Lag (1992:1594) om upphävande av lagen (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 1992:842
Ändring, SFS 1993:1525
Rubrik: Lag (1993:1525) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §; ny 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1560
Rubrik: Lag (1993:1560) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:51
Rubrik: Lag (1994:51) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: nya 4 § i 1993:1525 betecknas 3 a §; ändr. 2 p övergångsbest. till 1993:1525
Ikraft: 1994‑03‑02 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1872
Rubrik: Lag (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1910
Rubrik: Lag (1994:1910) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2, 3 a §§, 2 p övergångsbest. till 1993:1525
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1911
Rubrik: Lag (1994:1911) om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1872
Ändring, SFS 1995:918
Rubrik: Lag (1995:918) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:432
Rubrik: Lag (1996:432) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ny 6 p övergångsbest. till 1990:652
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1173
Rubrik: Lag (1996:1173) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1402
Rubrik: Lag (1996:1402) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:442
Rubrik: Lag (1997:442) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:529
Rubrik: Lag (1997:529) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:526
Rubrik: Lag (1998:526) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1478
Rubrik: Lag (1998:1478) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ny 4 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] avsnitt 8.5, bet. 1998/99:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:38
Ändring, SFS 1999:632
Rubrik: Lag (1999:632) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:636
Rubrik: Lag (1999:636) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ny 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft: 1999‑08‑01
Ändring, SFS 1999:995
Rubrik: Lag (1999:995) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1254
Rubrik: Lag (1999:1254) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 9 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:950
Rubrik: Lag (2000:950) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:835
Rubrik: Lag (2001:835) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1219
Rubrik: Lag (2001:1219) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1203
Rubrik: Lag (2003:1203) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3, 3 a §; ny 2 a §
Ikraft: 2003‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2006:3
Rubrik: Lag (2006:3) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1008
Rubrik: Lag (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1353
Rubrik: Lag (2006:1353) om ändring i lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 § i 2006:1008
Ändring, SFS 2007:1417
Rubrik: Lag (2007:1417) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 2 a, 3 a §§; ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007:08:11, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:106
Rubrik: Lag (2009:106) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2009‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1408
Rubrik: Lag (2009:1408) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:773
Rubrik: Lag (2010:773) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1320
Rubrik: Lag (2011:1320) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:395
Rubrik: Lag (2017:395) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:396
Rubrik: Lag (2017:396) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:397
Rubrik: Lag (2017:397) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:398
Rubrik: Lag (2017:398) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman