Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006

» Läs förordningen (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006 (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1005 :
Jfr prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:370 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Ändringar i

Förordning (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Ikraft: 2006‑07‑15
Upphävd: 2007‑08‑15
Ändring, SFS 2007:662
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman