Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1000) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1000) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

» Läs lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1000 :
Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:384 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och ändringar i lagen

Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1986‑12‑04 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1985/86:6, bet. 1986/87:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:3
Upphävd: 2023‑09‑01
Ändring, SFS 1987:995
Rubrik: Lag (1987:995) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 21, 22 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:355
Rubrik: Lag (1988:355) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: bet. 1987/88:KU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:289
Ändring, SFS 1988:1397
Rubrik: Lag (1988:1397) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:190
Rubrik: Lag (1989:190) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: Förs. 1988/89:23, bet. 1988/89:KU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:210
Ändring, SFS 1990:755
Rubrik: Lag (1990:755) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:FiU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:343
Ändring, SFS 1990:1507
Rubrik: Lag (1990:1507) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1991‑10‑01
Förarbeten: 1990/91:KU16, rskr 1990/91:72
Ändring, SFS 1992:1605
Rubrik: Lag (1992:1605) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:365
Rubrik: Lag (1994:365) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1649
Rubrik: Lag (1994:1649) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2070
Rubrik: Lag (1994:2070) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:404
Rubrik: Lag (1995:404) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 1, 15, 16 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:561
Rubrik: Lag (1997:561) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 6, 18, 21 §§; rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:540
Rubrik: Lag (1998:540) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1408
Rubrik: Lag (1998:1408) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:204
Rubrik: Lag (1999:204) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:155
Ändring, SFS 2000:424
Rubrik: Lag (2000:424) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2, 29 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2002:1029
Rubrik: Lag (2002:1029) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/02:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:183
Rubrik: Lag (2003:183) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: bet. 2002/03:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2006:887
Rubrik: Lag (2006:887) ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1000
Rubrik: Lag (2006:1000) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:384 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:179
Rubrik: Lag (2009:179) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑04‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:180 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:323
Rubrik: Lag (2009:323) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:664
Rubrik: Lag (2010:664) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1413
Rubrik: Lag (2010:1413) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 9, 21, 22 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1428
Rubrik: Lag (2010:1428) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1814
Rubrik: Lag (2010:1814) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:52 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:271
Rubrik: Lag (2011:271) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 15, 22 §§
Ikraft: 2011‑03‑01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS5, bet. 2010/11:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:174 [ pdf|Ikon för riksdagen ].
Ändring, SFS 2011:340
Rubrik: Lag (2011:340) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2010/11:JO2, bet. 2010/11:KU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:196 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:802
Rubrik: Lag (2014:802) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 1, 4, 12 §§
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1094
Rubrik: Lag (2016:1094) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:39 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:1025
Rubrik: Lag (2017:1025) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1905
Rubrik: Lag (2018:1905) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:499
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman