Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

» Läs lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:999.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:385 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Upphävd: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1523
Rubrik: Lag (2006:1523) om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:999
Förarbeten: bet. 2006/07:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:47 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:1062
Rubrik: Lag (2008:1062) om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2008/09:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:30 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:1818
Rubrik: Lag (2010:1818) om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
Omfattning: nuvarande 39, 40, 41 §§ betecknas 44, 45, 46 §§; ändr. 28, 37 §§; nya 39, 40, 41, 42, 43 §§, rubr. närmast före 39, 41 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:51 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:892
Rubrik: Lag (2012:892) om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
Omfattning: ändr. i författningsrubr., 1, 19, 22, 23, 24, 25, 31 §§, rubr. närmast efter 28 § sätts närmast före 44 §, rubr. närmast före och efter 40 § sätts närmast före 45 resp. 46 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:65 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:356
Rubrik: Lag (2013:356) om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:219 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1091
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman