Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

» Läs lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:985 :
prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:BoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:365 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och ändringar i lagen

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2006‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:579
Rubrik: Lag (2009:579) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:397
Rubrik: Lag (2012:397) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 6 b, 13 a §§
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32010L0031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:398
Rubrik: Lag (2012:398) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015‑07‑01
CELEX-nr: 32010L0031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:773
Rubrik: Lag (2013:773) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 12, 15, 24, 25, 26 §§; ny 25 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2018:314
Rubrik: Lag (2018:314) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: upph. 20, 22 §§; ändr. 26 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2020:238
Rubrik: Lag (2020:238) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 3, 9, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 8 a, 10 §§, rubr. närmast före 8 a, 10 §§
Ikraft: 2020‑05‑15 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman