Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

» Läs förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:942.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2006‑09‑01
Upphävd: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2007:267
Rubrik: Förordning (2007:267) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: upph. 28 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1267
Rubrik: Förordning (2007:1267) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:468
Rubrik: Förordning (2008:468) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1003
Rubrik: Förordning (2008:1003) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 31, 32, 33, 34 §§, bil.; ny 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1023
Rubrik: Förordning (2009:1023) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2009‑12‑01
Ändring, SFS 2009:1197
Rubrik: Förordning (2009:1197) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:154
Rubrik: Förordning (2010:154) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:1074
Rubrik: Förordning (2010:1074) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 9 §, bil.
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1477
Rubrik: Förordning (2010:1477) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 22, 31, 32 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:586
Rubrik: Förordning (2012:586) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2012‑10‑15
Ändring, SFS 2013:904
Rubrik: Förordning (2013:904) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1305
Rubrik: Förordning (2014:1305) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:1051
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman