Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

» Läs förordningen (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1582 :
Jfr prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 25, bet. 2006/07:FiU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:83

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman