Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

» Läs lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1494 :
prop. 2006/07:7 Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:42 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb och ändringar i lagen

Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2007‑01‑01
Upphävd: 2020‑10‑01
Ändring, SFS 2008:1432
Rubrik: Lag (2008:1432) om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009‑02‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:135 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:1419
Rubrik: Lag (2011:1419) om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2020:482
Rubrik: Lag (2020:482) om upphävande av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
Omfattning: upph.
Ikraft: 2020‑10‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman