Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007–2009 års taxeringar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007–2009 års taxeringar

» Läs lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1340 :
prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007–2009 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1422
Rubrik: Lag (2007:1422) om upphävande av lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007–2009 års taxeringar
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman