Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien

» Läs förordningen (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1201.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman