Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

» Läs förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1166.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1056
Rubrik: Förordning (2008:1056) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: ändr. 3, 7, 11 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:30
Rubrik: Förordning (2009:30) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑03‑01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:922
Rubrik: Förordning (2009:922) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1465
Rubrik: Förordning (2009:1465) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: nuvarande 19, 20, 21 §§ betecknas 21, 22, 23 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, den nya 23 §, rubr. närmast före 13, 21 §§, rubr. närmast före 19, 20 21 §§ sätts närmast före de nya 21, 22, 23 §§; nya 19, 20 §§, rubr. närmast före 19, 20 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1873
Rubrik: Förordning (2010:1873) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter;
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2013:679
Rubrik: Förordning (2013:679) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2013‑08‑01
Förarbeten: EUTL299/2007, s1
CELEX-nr: 32007R1234 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:1060
Rubrik: Förordning (2013:1060) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 23 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1, EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32004R0882 [ pdf ], 32007R1234 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:1178
Rubrik: Förordning (2017:1178) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:708
Rubrik: Förordning (2019:708) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3, 7, 11, 12, 15 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a, 11 a, 11 b, 12 a, 12 b, 15 a §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2019‑12‑14
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman