Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

» Läs förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1068.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2009:1228
Rubrik: Förordning (2009:1228) om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Omfattning: nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2009‑12‑27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:874
Rubrik: Förordning (2017:874) om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2017‑11‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman