Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Naturgasförordning (2006:1043)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Naturgasförordning (2006:1043)

» Läs naturgasförordning (2006:1043) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1043.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i naturgasförordningen (2006:1043)

Naturgasförordning (2006:1043)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2006‑09‑01
Förarbeten: EUTL176/2003 s57, EUTL127/2004 s92
CELEX-nr: 32003L0055 [ pdf ], 32004L0067 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1321
Rubrik: Förordning (2007:1321) om ändring naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 35 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:900
Rubrik: Förordning (2008:900) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 9, 29, 30 §§; ny 30 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1099
Rubrik: Förordning (2009:1099) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2009‑12‑27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:805
Rubrik: Förordning (2010:805) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 2010‑12‑01
Ändring, SFS 2011:717
Rubrik: Förordning (2011:717) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 19 §, rubr. närmast före 20 §; ny 20 a §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:966
Rubrik: Förordning (2011:966) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2011:1063
Rubrik: Förordning (2011:1063) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ny 33 a §, rubr. närmast före 33 a §
Ikraft: 2011‑12‑01
Förarbeten: EUTL295/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0994 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1124
Rubrik: Förordning (2011:1124) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ny 33 b §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:338
Rubrik: Förordning (2012:338) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: upph. 29, 30, 30 a, 31, 32, 33, 33 a, 33 b §§, rubr. närmast före 29, 33 a §§; ändr. 19, 34, 35 §§, rubr. närmast före 34 §; nya 19 a, 29, 30, 31, 32, 34 a, 34 b, 36 §§, rubr. närmast före 19 a, 29 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: EUTL211/2009 s94
CELEX-nr: 32009L0073 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:210
Rubrik: Förordning (2013:210) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: upph. 20 a §; ändr. 16, 20, 21, 22, 23, 27, 35 §§, rubr. närmast före 20, 21 §§
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2014:345
Rubrik: Förordning (2014:345) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2017:1036
Rubrik: Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 6, 8, 10 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1041
Rubrik: Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:822
Rubrik: Förordning (2019:822) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Omfattning: ändr. 2 §; ny 29 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Förarbeten: direktiv 2009/73/EG [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman