Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

» Läs tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1026 :
Jfr prop. 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:JuU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:274 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2006‑07‑11
Upphävd: 2010‑06‑15
Ändring, SFS 2010:584
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman