Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

» Läs lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1006 :
prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:KrU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:386 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och ändringar i lagen

Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2006‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:455
Rubrik: Lag (2015:455) om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Omfattning: ändr. 5, 11, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a, 11 a §§
Ikraft: 2015‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman