Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:97) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:97) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

» Läs lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:97 :
prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12 En ny lag om vissa internationella sanktioner, rskr. 1995/96:168

Förarbeten till lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor och ändringar i lagen

Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Departement: Utrikesdepartementet
Ändring, SFS 1984:496
Rubrik: Lag 1984:496) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1987:263
Rubrik: Lag (1987:263) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:58 om jaktlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1986/87.15, rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1994:1822
Rubrik: Lag (1994:1822) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:97
Rubrik: Lag (1996:97) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1997:1244
Rubrik: Lag (1997:1244) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1255
Rubrik: Lag (2009:1255) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: nya 5, 6 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
CELEX-nr: 32003R0998 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman