Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

» Läs förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:93 :
Jfr prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.10 p.B 9), bet. 1994/95:JoU13 Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet och Näringsdepartementet), rskr. 1994/95:291, EGTL355/92 s1, EGTL391/92 s36

Ändringar i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1996‑03‑15 överg.best.
CELEX-nr: 392R3508 [ pdf ] 392R3887 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:300
Rubrik: Förordning (1996:300) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 7, 9, 13, 18 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1996‑05‑01
Ändring, SFS 1997:660
Rubrik: Förordning (1997:660) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 6, 8, 10 §§, bil.
Ikraft: 1997‑08‑15 överg.best.
Förarbeten: EGTL405/92 s1
CELEX-nr: 392R3950 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1582
Rubrik: Förordning (1998:1582) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1388
Rubrik: Förordning (1999:1388) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000‑02‑01
Ändring, SFS 2001:158
Rubrik: Förordning (2001:158) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑06‑01
Ändring, SFS 2004:287
Rubrik: Förordning (2004:287) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 §§
Ikraft: 2004‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s123, EGTL355/1992 s1, EGTL327/2001 s11
CELEX-nr: 32003R1788 [ pdf ], 31992R3508 [ pdf ], 32001R2419 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:24
Rubrik: Förordning (2005:24) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 16 §, bil.
Ikraft: 2005‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL270/2003 s1, EUTL141/2004 s18
CELEX-nr: 32003R1782 [ pdf ], 32004R0796 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:249
Rubrik: Förordning (2005:249) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:841
Rubrik: Förordning (2006:841) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: EUTL139/2004 s206
CELEX-nr: 32004R0854 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:29
Rubrik: Förordning (2008:29) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 14, 17 §§, bil.
Ikraft: 2008‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:84
Rubrik: Förordning (2009:84) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2009‑03‑15
Förarbeten: EUTL30/2009 s16, EUTL141/2004 s18
CELEX-nr: 32009R0073 [ pdf ], 32004R0796 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1152
Rubrik: Förordning (2010:1152) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2010‑11‑15 överg.best.
Förarbeten: EUTL139/2004 s206, EUTL30/2009 s16, EUTL316/2009 s65
CELEX-nr: 32004R0854 [ pdf ], 32009R0073 [ pdf ], 32009R1122 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:269
Rubrik: Förordning (2015:269) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt
Omfattning: ändr. 6, 16, 17 §§; ny 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2015‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1071
Rubrik: Förordning (2015:1071) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, den nya bil. 1; ny 6 a §, bil. 2
Ikraft: 2016‑01‑19
Ändring, SFS 2016:332
Rubrik: Förordning (2016:332) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 15 §, bil. 2
Ikraft: 2016‑04‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2017:11
Rubrik: Förordning (2017:11) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 24 §; nya 25 a, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 27, 29 §§
Ikraft: 2017‑03‑01
Ändring, SFS 2018:194
Rubrik: Förordning (2018:194) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2018‑05‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2018:970
Rubrik: Förordning (2018:970) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr 24 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1556
Rubrik: Förordning (2018:1556) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2018‑10‑15
Ändring, SFS 2019:700
Rubrik: Förordning (2019:700) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman