Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:909) om ändring i förordningen (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:909) om ändring i förordningen (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet

» Läs förordningen (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:909 :
Jfr prop. 1994/95:149 Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster (Socialdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:SoU19 Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster, rskr. 1994/95:298

Ändringar i förordningen (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet

Förordning (1993:1529) om tillämpning av nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU4, rskr. 1992/93:69
Upphävd: 2004‑11‑02
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1996:909
Rubrik: Förordning (1996:909) om ändring i förordningen (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1993:1529
Ändring, SFS 2004:747
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman