Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:908) om ikraftträdande av lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:908) om ikraftträdande av lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

Förarbeten till SFS 1996:908 :
Jfr prop. 1994/95:149 Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster (Socialdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:SoU19 Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster, rskr. 1994/95:298

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman