Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:901) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:901) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

» Läs bilavgasförordningen (1991:1481) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:901 :
EGTL36/88 s.33, EGTL295/91 s1, EGTL40/96 s1 CELEX-nr: 388L0077 [ pdf ] 391L0542 [ pdf ] 396L0001 [ pdf ]

Ändringar i bilavgasförordning (1991:1481)

Bilavgasförordning (1991:1481)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01
Upphävd: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 1991:2012
Rubrik: Förordning (1991:2012) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1288
Rubrik: Förordning (1992:1288) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1264
Rubrik: Förordning (1993:1264) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 22 §, bil. 4
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: Jfr betr. 22 § prop. 1992/93:198 om indrivning av statliga fordringar m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:1160
Rubrik: Förordning (1994:1160) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 6, 12 §§, bil. 1, 4
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1252
Rubrik: Förordning (1994:1252) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:216
Rubrik: Förordning (1995:216) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1107
Rubrik: Förordning (1995:1107) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 5, 8 §§, bil. 1
Ikraft: 1995‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL100/94 s42, EGTL36/88 s33, EGTL295/91 s1
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ] 394L0012 [ pdf ] 388L0077 [ pdf ] 391L0542 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:511
Rubrik: Förordning (1996:511) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: nya 6 a, 11 a §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL242/91 s1
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ] 391L0441 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:901
Rubrik: Förordning (1996:901) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 5, 8, 21 §§, bil. 1, 2, 4
Ikraft: 1996‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL36/88 s.33, EGTL295/91 s1, EGTL40/96 s1
CELEX-nr: 388L0077 [ pdf ] 391L0542 [ pdf ] 396L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1369
Rubrik: Förordning (1996:1369) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 17 §§, bil. 1, 2, 3, 4
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL282/96 s64, EGTL47/77 s47, EGTL225/92 s68
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ] 396L0069 [ pdf ] 377L0143 [ pdf ] 392L0055 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:1324
Rubrik: Förordning (1997:1324) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: upph. 3, 6, 6 a, 10, 11 , 11 a §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 9, 13, 21 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före 4 §; omtryck
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL282/96 s64, EGTL36/88 s33, EGTL40/96 s1, EGTL190/72 s1, EGTL125/97 s21, EGTL47/77 s47, EGTL46/97 s1, EGTL100/94 s 42, EGTL186/93 s21, EGTL295/91 s1
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ] 396L0069 [ pdf ] 388L0077 [ pdf ] 396L0001 [ pdf ] 372L0306 [ pdf ] 397L0020 [ pdf ] 377L0143 [ pdf ] 396L0096 [ pdf ] 394L0012 [ pdf ] 393L0059 [ pdf ] 391L0542 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:86
Rubrik: Förordning (1998:86) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 5 §, bil. 2
Ikraft: 1998‑05‑01
Ändring, SFS 1998:479
Rubrik: Förordning (1998:479) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 5, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1320
Rubrik: Förordning (1998:1320) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 1, 5, 7, 17, 18 §§, bil. 3; nya 4 a §, bil. 5
Ikraft: 1998‑11‑15 överg.best.
Förarbeten: EGTL226/97 s1, EGTL47/77 s47, EGTL46/97 s1
CELEX-nr: 397L0024 [ pdf ] 377L0143 [ pdf ] 396L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1649
Rubrik: Förordning (1998:1649) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1, 3
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL286/98 s34
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ], 398L0077 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:262
Rubrik: Förordning (1999:262) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:1320
Ikraft: 1999‑06‑07
Ändring, SFS 1999:616
Rubrik: Förordning (1999:616) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 2, 13 §§, bil. 1, 4
Ikraft: 1999‑07‑15 överg.best.
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL350/98 s1, EGTL286/98 s34
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ] 398L0069 [ pdf ] 398L0077 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:1434
Rubrik: Förordning (1999:1434) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. bil. 4
Ikraft: 2000‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL350/98 s1
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ] 398L0069 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:670
Rubrik: Förordning (2000:670) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2000‑08‑01
Förarbeten: EGTL44/1999 s1, EGTL334/1999 s43, EGTL76/1970 s1, EGTL286/1998 s34, EGTL36/1988 s33, EGTL40/1996 s1, EGTL295/1991 s1, EGTL42/1970 s1, EGTL11/1999 s25
CELEX-nr: 31999L0096 [ pdf ] 31999L0102 [ pdf ] 31970L0220 [ pdf ] 31998L0077 [ pdf ] 31988L0077 [ pdf ] 31996L0001 [ pdf ] 31991L0542 [ pdf ] 31970L0156 [ pdf ] 31998L0091 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:734
Rubrik: Förordning (2000:734) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:1320
Ikraft: 2000‑11‑01
Ändring, SFS 2000:872
Rubrik: Förordning (2000:872) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: EGTL142/1999 s26, EGTL46/1997 s1
CELEX-nr: 31999L0052 [ pdf ] 31996L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:679
Rubrik: Förordning (2001:679) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)
Omfattning: ändr. 2, 14 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:1085
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman